Välkommen till Torkils Lilla Samfällighet!

Satellitbild


Detta är hemsidan för Torkils Lilla Samfällighet. Här kan man som medlem ta del av information, ritningar, protokoll och kontaktuppgifter över de som bor här.

Samfällighetens funktion är främst förvaltning och underhåll av fastigheternas gemensamma vatten- och avloppssystem. Gränsen mellan husägarens och samfällighetens ansvar går, vad gäller avloppet, vid skarven mellan gjutjärnsröret från bostadshuset och första cementröret. När det gäller vattenledningen går gränsen vid avstängningsventilen utanför bostads- huset. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som utgör del i Viby ga:36.

MER INFO OM SAMFÄLLIGHETEN


 


E-post till Web ansvarig


Antal besökare till sidan, så här långt:

©   Torkils Lilla Samfällighet .