Välkommen till Torkils Lilla Samfällighet!

VI PÅ LILLA TORKIL

Vår samfällighet har också en Facebook-sida, där du som medlem kan kommunicera!

Här kan du t.ex. hitta och/eller lämna tips om tak- eller golvläggare, rörmokare, snickare, energikonsulter och andra yrkesmänniskor vi husägare regelbundet har stor nytta av!

Gör ett besök!

LÄNK

Satellitbild

 

Vi som bor på Torkils väg och Lilla Slingan har tillgång till en gemensamt ägd hjärtstartare!

Den finns på Torkils väg 23


Detta är hemsidan för Torkils Lilla Samfällighet. Här kan man som medlem ta del av information, ritningar, protokoll och kontaktuppgifter över de som bor här.

Samfällighetens enda juridiska ändamål är förvaltning och underhåll av fastigheternas gemensamma vatten- och avloppssystem.
Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (18 § SFL).

Gränsen mellan husägarens och samfällighetens ansvar går, vad gäller avloppet, vid skarven mellan gjutjärnsröret från bostadshuset och första cementröret. När det gäller vattenledningen, går gränsen vid avstängningsventilen utanför bostadshuset.
Själva avstängningsventilen är också fastighetsägarens ansvar. Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som utgör del i Viby ga:36.

INFORMATION OM DATUMPARKERING I OMRÅDET
Datumparkering gäller sedan 2017 i hela Sollentuna kommun, enligt det områdesmärke som finns uppsatt vid kommungräns och avfarter från motorväg. Enligt regleringen är det förbjudet att parkera mellan kl 02–15 på ojämn husnummersida ojämnt datum och jämn husnummersida jämnt datum. Regeln gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller.

MER INFO OM SAMFÄLLIGHETEN


 


E-post till Web ansvarig


Antal besökare till sidan, så här långt:

©   Torkils Lilla Samfällighet .