Åter till förstasidan


Medlemsmatrikel, Torkils lilla samfällighet


Du kan också klicka här för ett flygfoto, där datormusen förd över valt hus visar fastighetens adress, boende och tel.nr.

Adress

Namn

Telnr

E-post

Torkils väg 1

Peter och Cecilia Forsberg

070 721 12 69

peter.forsberg@refinitiv.com

Torkils väg 2

Örjan och Cina Strandberg

070 730 45 35

orjan@visionandsound.se

Torkils väg 3

Agneta Johansson

072 221 85 00

agnetap85@hotmail.com 

Torkils väg 4

Josefina och Mathias Brodd

070 438 25 43

mathiasbrodd@hotmail.com

Torkils väg 5

Joachim Berg

070 536 99 01

 joachimberg74@gmail.com

Torkils väg 6

Lena och Ulf Åhag

754 69 55

ulfahag@yahoo.se

Torkils väg 7

Mats och Gunilla Burtu

754 82 82

mats.burtu@bredband.net

Torkils väg 8

Christer Gustafsson med familj

070 526 19 19

christer.gustavsson@adidas-group.com

Torkils väg 9

Jan-Olof och Jannike Hilmerstam

070 829 23 33

jan-olof@hilmerstam.se

Torkils väg 10

Anders och Lisbeth Söderblom

070 606 80 64

soderblom@ownit.nu

Torkils väg 11

Birger och Titti Ekenberg

798 65 75

birger.ekenberg@telia.com

Torkils väg 12

Ylva Drougge-Mercer & David Mercer

754 35 37

ylvadrougge@yahoo.com

Torkils väg 13

Robin och Anne Maddock

073 448 48 81

robin@lillatorkil.se

Torkils väg 14

Petter Danielsson och Åsa Karlsson

070-200 61 35

petter@restaurangasplund.se

Torkils väg 15

Anette och Michael Fagerstam

073 026 10 61

anettecvj@hotmail.com

Torkils väg 16

Ali Shahzad Butt

076 496 27 49

alishahzadbutt@hotmail.com

Torkils väg 17

Henrik Chai

072 931 15 23

henrik.chai@gmail.com

Lilla Slingan 1a

Nils Eriksson

754 21 27

 nilseriksson25@gmail.com

Lilla Slingan 1b

William Halldin

070 758 79 29

william.halldin@jacobsson-lind.se

Lilla Slingan 2a

Petra och Bengt Lundberg

754 37 36

petra.urvegard@gmail.com

Lilla Slingan 2b

Lars-Göran och Ulla Kreitz

754 45 25

 ullakreitz@hotmail.com

Lilla Slingan 3a

Wincent Karlsson och Annika Dino Karlsson

070 620 83 68

wincent.karlsson@bredband2.com

Lilla Slingan 3b

Jack Isak

072 252 54 68

 jackisack@hotmail.com

Lilla Slingan 4a

Per-Erik Stålhandske

070-344 55 87

per-erik@stalhandske.nu

Lilla Slingan 4b

Anette Wohlin

070 461 11 39

Annette.Wohlin@hotmail.com

Lilla Slingan 5a

Robert Johansson och Susanne Larsson

754 20 85

robbansuntrip@hotmail.com

Lilla Slingan 5b

Jaan och Katarina Art 

500 405 08 

guld24k@gmail.com

Lilla Slingan 6a

Staffan Reimer

070 245 99 12

 streimer@outlook.com

Lilla Slingan 6b

Micke och Barbro Eriksson

070 734 69 09

vovven.annie@gmail.com