Åter till förstasidan


Styrelse för Torkils lilla samfällighetsförening
vald på ordinarie årstämma 2020.06.15.

INFORMATION OM STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS ARBETE

Styrelse:


Ordförande
: Petter Danielsson,
T.V. 14, 070-200 61 35,
e-post


Sekreterare
: Per-Erik Stålhandske,
L.S. 4a, 070-344 55 87,
e-post


Kassör
: Anders Söderblom,
T.V. 10, 070-606 80 64,
e-post


Styrelsesuppleant
: Örjan Strandberg,
T.V. 2, 070-730 45 35, e-postStyrelsesuppleant
: Agneta Johansson,
T.V. 3, 072-221 85 00, e-post

Revisorer:


Revisor
: Ulla Kreitz,
08-754 45 25, e-post


Revisorssuppleant
: Mathias Brodd,
T.V. 4, 070-438 25 43,
e-post


skicka e-post till alla i styrelsen


Samfällighetens Bankgiro: konto nr 5795-2517          BG-avi som pdf
Insättning via Svensk Kassaservice: konto nr 8327-9, 993 143 538-3