Åter till förstasidan


Styrelse för Torkils lilla samfällighetsförening
vald på ordinarie årstämma 2019.05.02.

INFORMATION OM STYRELSENS OCH VALBEREDNINGENS ARBETE

Styrelse:


Ordförande
: Petter Danielsson,
T.V. 14, 08-35 04 83,
e-post


Sekreterare
: Peter Forsberg,
T.V. 1, 070-721 12 69,
e-post


Kassör
: Anders Söderblom,
T.V. 10, 070-606 80 64,
e-post


Styrelsesuppleant
: Örjan Strandberg,
T.V. 7, 070-730 45 35, e-postStyrelsesuppleant
: Micke Eriksson,
L.S. 6B, 070-734 09 95, e-post

Revisorer:


Revisor
: Ulla Kreitz,
08-754 45 25


Revisorssuppleant
: Cecilia Forsberg,
T.V. 1, 08-754 85 29,
e-post


skicka e-post till alla i styrelsen


Samfällighetens Bankgiro: konto nr 5795-2517          BG-avi som pdf
Insättning via Svensk Kassaservice: konto nr 8327-9, 993 143 538-3